Gemiadamları Yıpran hakkını geri istiyor

Yaşam alanları ve çalışma sahaları gemi ve deniz olan, yılın 11 ayını geceli gündüzlü fırtınalı ve dalgalı denizlerde geçiren, sıla ve yurt özlemi konusunda çelikleşmiş, statik elektriğin ve vibrasyonun vücutlarında baskı kurduğu, yüzer bir hapishaneyi işyeri ve yaşam alanı edinmiş gemi adamları 2008 yılında ellerinden alınan “Yıpranma Paylarını” geri istiyorlar.                          

Konuyla ilgili bir basın bülteni hazırlayan Tirebolu Civil Köyü Derneği Başkanı ve Tirebolu Dernekler Federasyonu Genel Sekreteri Recep Karakoç konuyla ilgili yeni bir yasal düzenleme yapılmasını istiyor. Giresun insanının % 90 ının gemi adamı olarak çalıştığına dikkat çeken Recep Karakoç; 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı yasa ile gemi adamlarının yıpranmaya bağlı erken emeklilik haklarının ellerinden alındığını ifade ediyor.

İlgili yasayla denizcilik mesleğinin “risk taşıyan işler” kapsamından çıkartıldığını, 2012 yılında yapılan değişiklikle farklı meslekler yeniden kapsama alınırken gemi adamlarının kapsam dışı tutulduğunu belirterek; bunun mecliste bulunan armatör milletvekilleri tarafından yapıldığına işaret ediyor.

            Uzun yıllar gemicilik yapan ve sektörde ki çalışma koşulu ilgili bilgi birikimine sahip olan Recep Karakoç yıpranma payıyla ilgili sorunu şöyle dile getiriyor: “ 1 Ekim 2008 tarihinden önce gemi adamlarına çalışma koşullarının ağırlığı bu çalışma koşullarının, psikolojilerinde ve bedenlerinde yarattığı yıpranmaya karşılık denizde çalıştıkları her yıl için sigortalılık sürelerine 90 gün ilave hizmet süresi veriliyordu. Erken emeklilik olarak ifade edilen bu süreye camiada yıpranma payı denilmekteydi. ”

            1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı yasayla geçmiş yılların yıpranma payı uygulamasının iptal edildiğinin altını çizen Recep Karakoç bazı sektörel gerçeklere işaret ederek şöyle devam ediyor:

            “ Yeni düzenleme ile denizcilik mesleği risk taşıyan işler kapsamından çıkartılmış, bir başka deyişle yıpranma payından yararlananların kapsamı daraltılmış, ancak 2013 yılında yapılan başka bir değişiklikle kapsama farklı meslekler dâhil edilmiştir,2018 yılında da sağlık çalışanları yıpranma payı almasın için yasa teklifi hazırlanmıştır. Bu gelişmeler olurken Deniz emekçilerinin hak ettikleri yıpranma payı iptal edilmiş, çalınan kapılar açılmamıştır.”

            24 Haziran 2018 Seçimleri öncesi, seçimler münasebeti ile bazı kapılar gemiadamlarına açıldı, Başta Giresun Milletvekilimiz Cemal Öztürk, Sabri Öztürk beyler ile İstanbul Milletvekili Giresun’lu Hasan Turan Bey ile görüşme imkânı yakalamış olduk. Bizlere Seçimden Sonra Mutlaka Görüşeceklerini ifade ettiler. Hasan Turan Beyin TBMM İdare amiri olması bu yönde bizleri daha da umutlandırdı. Dedi

            GEMİ ADAMI KİMDİR?

            Gemide görev yapan ve sefere katılan miçodan kaptana kadar değişik yeterlikteki denizcileri kapsayan her bir kişiye “ gemi adamı” denildiğini belirten Recep Karakoç gemi adamlarıyla ilgili şu tespitlerde bulunuyor:

            “Gece gündüz demeden, fırtına ve harikeyne aldırmadan yılın 11 ayını yurt dışında geçirmeye mahkûm; sıla ve yurt özlemi konusunda çelikleşmiş, statik elektriğin ve vibrasyonun durmadan vücuduna baskı kurduğu yüzer hapishaneyi işyeri ve yaşam alanı edinmiş, uzun seferlerde çalışan kamara-oturma salonu- gemi güvertesi üçgeninden oluşan sınırlı bir mekânda uzun süre yaşamak zorunda kalan gemi personeli…

            Geminin sefer yaptığı bölgeye, gittiği yerlere bağlı iklim ve ortam değiştirmenin yarattığı bıkkınlık, psikoloji ve içe kapanma, gemi üzerinde sadece belli sayıda insan ile ilişki halinde bulunma, her türlü sosyal aktivitenin dışında kalma, deniz ve gemi ortamının içinde yıpranan ve ömürlerini, sağlıklarını, sosyalliklerini, ailelerini kaybettikleri halde bunun farkında olamayan insanlardır gemi adamı.

            Denizin ortasında seyir halinde iken şirket vasıtası ile gelen telgrafla evladının ve ya bir yakınının ani vefat ettiği bildirilen, bu haberi, çalışanına, arkadaşına limana yanaşana kadar söyleyemeyen; evladının ya da yakınının ölümünü günlerce sonra öğrenen kişinin içinde kopan fırtınadır gemi adamı…”

            Gemi adamlarının zor şartlar altında çalıştığını yineleyen Recep Karakoç gemi adamlarının çalışma koşullarını görmek isteyenlerin herhangi bir tersaneye giderek bir gemiye binmelerini ve denizcilerle iki gün geçirmelerini öneriyor.        

Yıpranma hakkının gemiadamı için ne kadar önemli olduğun anlamak için ise, bir gemi ile uzak doğu seferi yapmak ve ya bir gemi adamı ailesi ile psikolog gözetiminde bir sohbet ettikten sonra, gemi adamı ve ailesi için yıpranma hakkının ne anlama geldiğini konuşmanın daha gerçekçi olacağını dile getiriyor.

            Recep Karakoç, yaklaşık 180 bin gemi adamı için yapılacak bir yasal düzenlemeyle yıpranma paylarının işe başladıkları tarih itibariyle yeniden verilmesini talep ediyor. Bu yasanın denizcilere ait kısmının denizcilik iş kolunda yaşanan zorluklar göz önüne alınarak hazırlanmadığını belirten Recep Karakoç şöyle devam ediyor:

            “Bürokraside bu kadar denizci kökenli insanın yer aldığı, Dönemin Ulaştırma Bakanı’nın ve son başbakanın denizde çalışması ve yılların denizcisi olduğu, iktidar ve muhalefet partisi milletvekilleri arasında çok sayıda tecrübeli denizcilerin mecliste bulunduğu bir dönemde denizcilerin yıpranma hakkı kaldırılır mıydı?”

            Bu yasayı hazırlayanların % 2 prim maliyeti açısından armatör kökenli işveren milletvekilleri olduğunu dile getiren Recep Karakoç ayrıca şu konulara da işaret ediyor:

            “Her ne kadar teknolojik gelişme, otomasyon, iş sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin önlemler dikkate alınsa ve uygulamaya konulsa da denizde çalışma biçiminin uygulanmaması gibi bir seçenek bulunmamaktadır. Deniz çalışanlarını yıpratan, yaşamlarından çalan ve meslek ömürlerini kısaltan bu durumun telafisi, yapılan araştırmaların bulguları da dikkate alınarak bir yasal düzenlemeyle olanaklıdır.”

            Deniz kazalarında meydana gelen ölümlerin kesin sayılarının tam olarak bilinmediğini, çalışma şartlarına bağlı kronik hastalıkların ve bunlarla ilgili ölümlerin gerek dünyada ve gerekse Türkiye’de tam olarak belirlenmediğini kaydeden Recep Karakoç gemi adamlarının çalışma şartlarının 1954 den bu yana revize edilmediğine işaret ederek sözü 4 Aralık 2012 de Kıyı Emniyeti Genel müdürlüğüne bağlı bir kurtarma botunda yaşanan deniz kazasına getiriyor ve şu gerçeğe vurgu yapıyor:

            “Kıyı Emniyeti Genel müdürlüğüne bağlı bir kurtarma 4 Aralık 2012 tarihinde Karadeniz’de SOS veren bir gemiye kurtarma operasyonu yapmak üzere Şile Limanı’ndan çıkış yaparken kötü hava koşulu sebebiyle taşlara vurarak hayatlarını kaybeden üç denizci kardeşimiz tüm dünyanın gözü önünde göz göre göre hayatlarını kaybettiler.

            Bu kazaya sebebiyet veren yöneticilerin kusurlu olup olmadıkları için soruşturma açılmasına izin verilmedi. Olay araştırılmadan kapanıp gitti.”

            50 YAŞ ÜZERİNE İŞ VERİLMİYOR

            Gemi adamlarının 2008 yılında haksız yere ellerinden alınan haklarını geri almak için gemi adamlarının üye oldukları sendikalar ve diğer denizci sivil toplum kuruluşlarıyla her fırsatta ve her platformda gündeme getirmeye ve yıpranma haklarını geri almaya çalıştıklarını söyleyen Recep Karakoç; 50 yaşın üzerindeki deniz çalışanlarının iş bulamadığına özellikle dikkat çekiyor.

            Recep Karakoç bir de çağrı yaparak şöyle dedi; Sayın Cumhurbaşkanının iş adamlarına yaptığı istihdam çağrısını armatörlere ve denizcilik şirketlerine de yapmasının bir zorunluluk olduğunu hatırlatmak isterim. Gemilerimizin Yapıldıkları tarihindeki emniyetli personel donanımı günümüze gelindiğinde, gemilerin yaşları aynı olmasına rağmen yarı yarıya azaltılmıştır. Gemilerde en az iki personel istihdam edildiğinde hem güvenli çalışma ortamı, hem de istihdam sağlanacaktır. 

            Denizciliği bir meslekten ziyade bir yaşam biçimi olarak değerlendirdiklerini ortaya koyan Recep Karakoç bunun bir illet olduğunun da altını çiziyor. Diğer iş kollarında çalışanların akşam evlerine gittiklerinde, hafta sonu aileleriyle yapacakları bir etkinlikle yorgunluklarını atabileceğini ifade eden KARAKOÇ Denizcilerin böyle bir imkânlarının olmadığına dikkat çekiyor. Uluslararası Denizcilik Örgütü IMO’ ya göre denizciliğin en tehlikeli sektörlerden birisi olduğunu belirten Recep Karakoç sözü sektörde yaşanan bir başka gerçeğe getiriyor:

            “Gemi sahipleri ve yöneticileri 50 yaşın üzerindeki deniz çalışanlarına iş vermiyor. Bu yaşlardaki gemi adamları iş bulmakta çok ciddi sıkıntı çekmektedirler.

İş bulma yaşı giderek 40 yaşına kadar indirilmeye başlamıştır” diyen Recep Karakoç STK olarak gemi adamlarının yıpranma paylarının geri verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla, siyasilerle ve milletvekilleriyle temaslarının sürdüğünü, taleplerini her fırsatta dile getirdiklerinin üstünde durarak; Karadeniz halkının % 90 ın, Marmara, Ege ve Akdeniz halkının çoğunluğu, coğrafi ve sosyal yönden gemi adamı olduğu bu insanlar adına uğraş verdiklerinin altını çiziyor.

Sizlere daha dikkat çekici bir durum söylemleyim; Ülkemizde ortalama insan ömrünün 80 yıl olduğu düşünülürse denizcilerin on sekiz yaşına kadar olan çocukluk dönemi, bir yıl askerlik dönemini ile 19 yıl, yapar 19 yılı 80 yıllık ömürden çıkardığımızda geri kalan 61 yıl ömür kalır. Bu ömrün tamamı gemide geçecek. Gemi adamının evinde geçireceği zaman ömründe topu, topu beş yıl oda senelik izinleri, hesap ortada, Bu yüzden istiyoruz yıpranma hakkını.

Sadece senede bir ay olan senelik izinlerini evinde geçirecek gemi adamı, bu süreler de ömründe topu, topu beş ila altı yıldır. Daha net bir ifade ile gemiadamı evinde, vatan torağında altı yıl yaşamaktadır. Takdir Kamuoyun, takdir TBMM’NİN,      Takdir Çalışma bakanının, takdir milletvekillerinindir.

            Gerekirse % 2 lik SGK primin gemi adamları tarafından karşılanabileceğini söyleyen Tirebolu Civil Köyü Derneği Başkanı ve TİRDEF Genel Sekreteri, gemi adamı Recep Karakoç bu konuda acilen yasal düzenleme yapılarak 180 BİN GEMİADAMI İÇİN bu haklarının geri verilmesini istiyor.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir